Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Informacje praktyczne

  Aktualności

     Archiwum

     Newsletter

     Multimedia

     Tatrzańska publicystyka

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie

  Rada Muzeum

  Zamówienia Publiczne

  Praca

  Mapa serwisu

  Kontakt

  Linki

  
 
Zamówienia Publiczne    

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok

 


WYBÓR OFERTY KONSERWACJA I NAPRAWY

 


WYBÓR OFERTY MONITOROWANIE

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
Konserwację i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwację i naprawy instalacji sygnalizacji włamania w Muzeum Tatrzańskim oraz filiach.
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
Miejsce termin składania ofert:
Do dnia 23.01.2017 r. drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 16:00
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Tomasz Gluziński, tel. 18 20 152 05 wew. 14, mail: tgluzinski@muzeumtatrzanskie.pl
 
Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
 
Zakopane, dnia 17.01.2017 r.
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
Świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie monitorowania systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu antywłamaniowego dwudrogowo wraz z zapewnieniem interwencji załóg patrolowych w obiektach muzealnych.
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
Miejsce termin składania ofert:
Do dnia 23.01.2017 r. drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 16:00
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Tomasz Gluziński, tel. 18 20 152 05 wew. 14, mail: tgluzinski@muzeumtatrzanskie.pl
 
Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
 
Zakopane, dnia 17.01.2017 r.
 

 
Archiwum
(1-5)
 

1999-2017 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl